مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)

سلامت دندان, مقالات علمی

کلیدواژه: bleaching ، کارباماید پراکساید
چکیده:
سابقه و هدف : با توجه به اینکه امروزه ظاهر افراد در روابط اجتماعی شان اهمیت بسزایی دارد، درمان های سفید کردن دندانها رو به افزایش است. این تحقیق با هدف مقایسه بین اثربخشی دو ماده کارباماید پراکساید ایرانی (کیمیا) با مشابه خارجی (Opalescence PF) بر روی میزان سفید کردن دندان های تغییر رنگ یافته اجرا گردید.
مواد وروش ها: این تحقیق به صورت تجربی و آزمایشگاهی و بر روی ۳۰ دندان انسایزر سانترال سالم خارج شده انجام شد. کانال دندانها به روش Step-Back آماده سازی و به روش لترال پر شد، سپس تا یک میلی متری زیر CEJ بوسیله سمان زینک فسفات کف بندی شد و پس از آن دندان ها به مدت ۲۴ ساعت داخل محلول هیپوکلریت سدیم قرار داده شد. سپس بوسیله دستگاه سانتریفوژ و خون تازه، تغییر رنگ دندان ها انجام شد. نمونه ها در سه گروه ده تایی قرار گرفتند: گروه ۱: گروه شاهد (پنبه آغشته به سرم) گروه ۲: گروه کیمیا(کاربامید پراکساید ۱۶%) گروه ۳: گروه Opalescence PF (کاربامیدپراکساید ۱۵%) . ارزیابی تغییرات رنگ یکبار قبل و یکبار ۷ روز پس از جایگذاری مواد سفید کننده انجام شد و میزان تغییرات رنگ توسط دوربین دیجیتال و نرم افزار فتوشاپ نگارش ۸ بررسی شد و محاسبه آماری توسط آنالیز آماری SPSS و آزمون آماری T-test انجام شد.
یافته ها: میزان سفیدشدن دندانها در گروه کیمیا دارای افزایش معناداری بود. آزمون آماری، نشانگر تفاوت معنی داری بین گروه کنترل با گروه های کیمیا و Opalescence PF بود (۰/۰۰۱=P) و بین گروه های کیمیا و Opalescence PF نیز تفاوت معنی داری وجود داشت (۰/۰۳۸=P)
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که ماده کیمیا نسبت به ماده Opalescence PF اثر بیشتری درسفید کردن دندانهای اندو شده دارد.کلیدواژگان: کارباماید پراکساید، Bleaching
برای مطالعه نسخه کامل این مقاله برروی همین متن کلیک کنید. برای مطالعه نسخه کامل این مقاله برروی همین متن کلیک کنید.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست