کاوه خلج

دندان پزشک

من کاوه خلج، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در تهران هستم.

گاهشمار زندگی
timeline_pre_loader

تولد

سال ۱۳۶۰

ورود به دانشگاه در مقطع دندان پزشکی

سال ۱۳۷۸
تحصیلات مقطع دکتری و شروع به کار به مدت ۱۰ سال

ورود به دوره تخصص

از سال ۱۳۸۸

استادیار دانشگاه

از سال ۱۳۹۱ الی سال ۱۳۹۸
رزومه علمی-عملی
فهرست